Iepazīstinām skolēnus ar tīra sporta vērtībām.

Karjeras nedēļas ietvaros, 16.oktobrī VSMC Antidopinga nodaļa viesojās Ogres sākumskolā un informēja skolēnus par godīga spēles principiem.

Izspēlējot nelielas sporta sacensības skolēniem bija iespēja pašiem veikt dopinga kontroli aizpildot dopinga kontroles anketu, veicot urīna sadalīšanu pa trauciņiem un iepakojot savākto materiālu nosūtīšanai uz laboratoriju.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Šogad šīs nedēļas vadmotīvs bija "Atver profesijas durvis!", galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic