No 2016.gada sportā aizliegts ir Meldonium

29.septembrī Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) ir publicējusi 2016.gada Dopinga sarakstu, kas nosaka sportā aizliegtas vielas un metodes, tajā iekļaujot arī Meldonium, vielu kas aptiekās pieejama gan recepšu, gan bezrecepšu medikamentos.

Meldonium Latvijā ir pieejams A/S "Olainfarm" un A/S "Grindeks" ražotajos medikamentos, tomēr jābrīdina, ka ārzemēs iespējams nopirkt arī citus medikamentus, kuru sastāvā ir Meldonium, tāpēc sportistiem vienmēr nepieciešams iepazīties ar produkta sastāvu un, ja nepieciešams, konsultēties ar Valsts Sporta medicīnas centra (VSMC) Antidopinga nodaļu (www.antidopings.lv).

2015.gada jūlijā VSMC sadarbībā ar A/S "Grindeks" iesniedza Pasaules Antidopinga aģentūrai uz pētījumiem balstītus argumentus, kas norādīja, ka Meldonium īpašības nav tieši saistītas ar sportisko sasniegumu uzlabošanu. Tomēr WADA šos priekšlikumus nav ņēmusi vērā un iekļāvusi Meldonium 2016.gada aizliegto vielu un metožu saraksta S4 grupā.

Pasaules Antidopinga kodekss paredz soda sankcijas sportistiem par aizliegtu vielu un metožu lietošanu. Meldonium lietošanas gadījumā sportistiem draud līdz pat 4 gadu diskvalifikācija, ja nav saņemta īpaša atļauja.

Šādu terapeitiskās lietošanas atļauju (TUE), kas paredz, iespēju sportistiem ārstnieciskos nolūkos lietot sportā aizliegtas vielas vai metodes, Latvijā izsniedz VSMC Antidopinga nodaļa atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Ja sportistam nav šādas atļaujas un ir tikai ārstējošā ārsta izziņa par nepieciešamo terapiju, sportists nevar tikt atbrīvots no atbildības par antidopinga noteikumu pārkāpumu, pat ja  sportists vai ārsts nav zinājis, ka nozīmētā terapija satur dopinga vielas.

VSMC informē, ka Meldonium izvadīšanās ātrums, atkarībā no lietošanas ilguma, biežuma un devas, ir no 1 līdz 2 mēnešiem, tāpēc šo vielu neiesaka lietot pēc 2015.gada 1.novembra, ja nav saņemta TUE atļauja.

WADA vismaz vienu reizi gadā pārskata Dopinga sarakstu un tajā iekļauj vielas un metodes, kas atbilst diviem no trim kritērijiem, ko nosaka Pasaules Antidopiga kodekss:

  • medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze, kas liecina par to, ka viela vai metode, lietojot atsevišķi vai kombinācijā ar citām vielām vai metodēm, var uzlabot vai uzlabo sportisko sniegumu.
  • medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze, kas liecina, ka vielas vai metodes lietošana rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai.
  • WADA apstiprinājums, ka vielas vai metodes lietošana ir pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam.

vai

  • ir medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze liecina par to, ka šī viela vai metode maskē citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu.

Aizliegums lietot dopinga vielas, t.sk. Meldonium, jāievēro visiem sportistiem un saskaņā ar Sporta likumu Latvijas teritorijā sportists ir jebkura fiziska persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās. Tātad antidopinga noteikumi attiecas uz visiem, kas piedalās Latvijā atzīto sporta federāciju sacensības. Vairāk par atzītajām sporta federācijām var uzzināt Latvijas Sporta federāciju padomē, www.lsfp.lv.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic