Piecu valstu jaunieši cīnīsies pret dopingu

2015.gada 27.-28.janvārī, pārstāvji no Slovēnijas, Igaunijas, Latvijas un Horvātijas nacionālajām antidopinga organizācijām, Maltas Olimpiskās komitejas, kā arī pārstāvji no Nacionālo Antidopinga organizāciju institūta un Vācijas Olimpiskās sporta konfederācijas tikās Adergas pilsētā, Slovēnijā lai piedalītos ERASMUS+ projekta "PrePlay" atklāšanas sanāksmē.

"PrePlay" ir daudznacionāls antidopinga izglītības projekts. Tās iniciatore ir Slovēnijas Antidopinga organizācija (SLOADO), kura sadarbībā ar organizācijām no citām četrām Eiropas organizācijām ieviesīs projektu Slovēnijā, Maltā, Igaunijā, Latvijā un Horvātijā.
Galvenais "PrePlay" projekta mērķis ir izveidot starptautisku, zinošu antidopinga vēstnešu komandu no jauniem sportistiem, kuri piedalītos aizraujošā antidopinga izglītības kampaņā. Šī projekta inovatīvās ieceres ļaus sniegt nepieciešamo informāciju tautas sporta dalībniekiem. Jaunie sportisti %96 antidopinga vēstneši savas zināšanas iegūs savstarpējā dažādu valstu pārstāvju informācijas apmaiņā, kas vērsta uz dopinga lietošanas ierobežošanu un sporta vērtību veicināšanu.

Pateicoties daudznacionālajai komandai un kopīgai idejas īstenošanai, projekts "prePLAY" ir viens no 20 sporta projektiem, kuri sekmīgi izturējuši konkursu un saņēmuši līdzekļus no Erasmus+ Eiropas Savienības finansu programmas izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam. Sporta jomā Erasmus+ paredz finansiālu atbalstu tādiem pasākumiem kā partnerība sportā, bezpeļņas Eiropas līmeņa sporta pasākumi un uz pierādījumiem balstītas sporta politikas veidošanai.

Divu dienu sanāksmes laikā Adergā, Slovēnijā "PrePlay" projekta komanda apsprieda projekta ieviešanas un realizācijas pasākumus nākamajos 2 gados. Galvenās, 2015.gada aktivitātes būs jauno antidopinga vēstnešu komandas veidošana un apmācība katrā no valstīm, kā arī kopēja izglītības nometne Slovēnijā jūnijā. 2016.gadā tiks veiktas izglītojošas antidopinga kampaņas jaunajiem sportistiem un "Tīra sporta diena" organizēšana katrā no piecām dalībvalstīm.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic