PASAULES ANTIDOPINGA KODEKSS
AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS
2016

STARPTAUTISKAIS STANDARTS
Tulkojumu pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Spēkā no 2016.gada 1.janvāra

Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 4.2.2 pantu, visas aizliegtās vielas var tikt uzskatītas par "Īpašajām vielām", izņemot S1, S2, S4.4, S4.5 un S6.a grupās iekļautās vielas, savukārt, aizliegtās metodes ir M1, M2 un M3.

VIELAS UN METODES, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR (SACENSĪBĀS UN ĀRPUS TĀM)

S0. NEAPSTIPRINĀTĀS VIELAS

Jebkura farmakoloģiska viela, kura nav iekļauta šī saraksta nodaļās un kuru nav apstiprinājusi valsts veselības aprūpes institūcija cilvēku ārstēšanas jomā (piemēram, pirmsklīnisko un klīnisko pētījumu stadijā esošas zāles vai zāles, kuru atļauja ir atcelta, zāles ar izmainītu struktūru, kā arī zāles, kuras drīkst izmantot tikai veterinārijā) ir aizliegta vienmēr.


AIZLIEGTĀS VIELAS

S1. ANABOLISKIE LĪDZEKĻI

Anaboliskie līdzekļi ir aizliegti.

S1.1. Anaboliskie androgēnie steroīdi (AAS)

(a) Eksogēnie* AAS, tajā skaitā:

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol);
1-androstendione (5α-androst-1-ene-3,17-dione);
1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);
4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
Bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol);
Bolasterone;
Boldenone;
Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione);
Calusterone;
Clostebol;
Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-20-yn-17α-ol);
Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);
Drostanolone;
Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
Fluoxymesterone;
Formebolone;
Furazabol (17α-methyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); g
Gestrinone;
Mestanolone;
Mesterolone;
Metenolone;
Methandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
Methandriol;
Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);
Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);
Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);
Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);
Methyltestosterone;
Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);
Mibolerone;
Nandrolone;
Norboletone;
Norclostebol;
Norethandrolone;
Oxabolone;
Oxandrolone;
Oxymesterone;
Oxymetholone;
Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
Quinbolone;
Stanozolol;
Stenbolone;
Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);
Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
un citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi vai līdzīgu bioloģisko iedarbību.


(b) Endogēnie** AAS, ja tos ievada eksogēni:

Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol);
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
Dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);
Testosterone

un šādi metabolīti un izomēri:

3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;
5α-androstane-3α,17α-diol;
5α-androstane-3α,17β-diol;
5α-androstane-3β,17α-diol;
5α-androstane-3β,17β-diol;
5β -androstane-3α,17β-diol;
7α-hydroxy-DHEA;
7β-hydroxy-DHEA;
4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol);
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
7-Keto-DHEA;
19-norandrosterone;
19-noretiocholanolone;
Androst-4-ene-3α,17α-diol;
Androst-4-ene-3α,17β-diol;
Androst-4-ene-3β,17α-diol;
Androst-5-ene-3α,17α-diol;
Androst-5-ene-3α,17β-diol;
Androst-5-ene-3β,17α-diol;
Androsterone;
Epi-dihydrotestosterone;
Epitestosterone;
Etiocholanolone.


S1.2. Citi anaboliskie līdzekļi, tajā skaitā:

Clenbuterol, selektīvie androgēnu receptoru modulatori (SARMs,piem, andarīns un ostarīns), tibolone, zeranol, zilpaterol.

Šajā punktā lietoto terminu skaidrojums:
* eksogēns - viela, kuru organisms parasti neizstrādā dabiskā veidā.
** endogēns - viela, kuru organisms parasti izstrādā dabiskā veidā.

S2. PEPTĪDU HORMONI, AUGŠANAS FAKTORI, LĪDZĪGAS VIELAS un MIMĒTIĶI

Aizliegtas ir šādas vielas un vielas ar tām līdzīgu ķīmisku sastāvu vai līdzīgu bioloģisku efektu:

1. Eritropoetīna receptoru agonisti:

1.1 Eritropoēzi stimulējošie faktori (ESAs), piem.,

darbepoetīns (dEPO);
eritropoetīns (EPO);
EPO-Fc;
EPO-mimētiskie peptīdi (EMP), piem., CNTO 530 un peginesatide; metoksipolietilēna glikolepoetīns beta (CERA).

1.2 Ne-eritropoētiskie EPO-receptoru agonisti, piem.,

ARA-290;
asialo EPO;
karbamilēts EPO.

2. Hipoksiju izraisošā faktora (HIF) stabilizatori, piem., kobalts un FG-4592; un HIF aktivatori, piem., argons un ksenons.

3. Horiongonadotropīns (CG) un luteinizējošais hormons (LH), un to atbrīvotājfaktori, piem., buserelīns, gonadorelīns un leuprorelīns, vīriešiem;

4. Kortikotropīni un to atbrīvotājfaktori, piem., kortikorelīns;

5. Augšanas hormons (GH) un to atbrīvotājfaktori, tajā skaitā:

Augšanas hormona atbrīvotājhormons (GHRH) un to analogi, piem., CJC-1295, sermorelīns un tesamorelīns;
Augšanas hormona sekrēcijas stimulators (GHS), piem., grelīns un grelīna mimētiķi (piem., anamorelīns un ipamorelīns);
Augšanas hormona atbrīvotājpeptīdi (GHRPs), piem., aleksamorelīns, GHRP-6, heksarelīns un pralmorelīns (GHRP-2).
 

Turklāt, aizliegti ir šādi augšanas faktori:

Fibroblastu augšanas faktori (FGFs);
Hepatocītu augšanas faktors (HGF);
Insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1 (IGF-1) un tā analogi;
Mehāniskie augšanas faktori (MGFs);
Trombocītu atvasinājumu augšanas faktors (PDGF);
Vaskulāri endoteliālais augšanas faktors (VEGF),

kā arī jebkurš cits augšanas faktors, kas ietekmē muskuļu, cīpslu vai saišu proteīnu sintēzi/sabrukšanu, vaskularizāciju, enerģijas izmantošanu, reģenerācijas spējas vai pārmaiņas šķiedru struktūrā.

 S3. BETA-2 AGONISTI

Visi beta-2 agonisti (tajā skaitā visi optiskie izomēri, piem., d- un l-) ir aizliegti.

Izņemot:

 • Inhalējamo salbutamolu (ne vairāk kā 1600 mikrogrami 24 stundu laikā);
 • Inhalējamo formoterolu (saņemtā deva nedrīkst pārsniegt 54 mikrogrami 24 stundu laikā);
 • Inhalējamo salmeterolu, ja tos lieto atbilstoši ražotāju ieteiktajam ārstēšanas režīmam.

Salbutamola atradi, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 1000 nanogramus mililitrā (ng/ml), vai formoterola atradi, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 40 nanogramus mililitrā (ng/ml), neuzskata par terapeitisku izmantošanu, un tā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu analītisko atradi (izņemot gadījumu, ja sportists kontrolēta farmakokinētiska izmeklējuma laikā spēj pierādīt, ka rezultātu izraisa inhalēta vielas lietošana minētajā maksimāli pieļaujamajā terapeitiskajā devā).

 S4. HORMONU un VIELMAIŅAS MODULATORI

Aizliegtie hormoni un vielmaiņas modulatorii:

1. Aromatāzes inhibitori, tajā skaitā:

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo);
Aminoglutethimide;
Anastrozole;
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);
Exemestane;
Formestane;
Letrozole;
Testolactone.

2. Selektīvie estrogēnu receptoru modulatori (SERMs), tajā skaitā:

Raloxifene;
Tamoxifen;
Toremifene.

3. Citi antiestrogēnie savienojumi, tajā skaitā:

Clomiphene;
Cyclofenil;
Fulvestrant.

4. Līdzekļi, kas modificē miostatīna funkcijas, tajā skaitā:

Miostatīna inhibitori.

5. Vielmaiņas modulatori:

5.1 AMP-aktivētās proteīnkināzes aktivatori (AMPK), piem., AICAR; un
peroksisoma proliferācijas aktivētā receptora δ (PPARδ) agonisti, piem., GW 1516
5.2 Insulīns un insulīn-mimētiķi
5.3 Meldonium
5.4 Trimetazidīns

S5. DIURĒTIĶI un MASKĒJOŠIE LĪDZEKĻI

Aizliegti ir šādi diurētiskie un maskējošie līdzekļi, tajā skaitā citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi vai bioloģisko iedarbību:

 • Desmopresīns; probenecīds; plazmas ekspanderi (piem., albumīna, dekstrāna, hidroksietilcietes un mannitola intravenoza ievadīšana, kā arī glicerols).
 • Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etakrīnskābe; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; tiazīdi (piem. bendroflumethiazide; chlorothiazide; hydrochlorothiazide; triamterene un vaptāni (piem., tolvaptans).

Izņemot:

 • Drosperinone un pamabrom, lokāli lietojot oglekļa anhidrāzes inhibitorus oftalmoloģijā (piem., dorzolamine un brinzolamide).
 • Lokāla felipresīna lietošana anestēzijai zobārstniecībā.

Sportista paraugā konstatēta aizliegtā viela, kuras aizliegumu nosaka tās koncentrācija paraugā (piem., formoterols, salbutamols, katīns, efedrīns, metilefedrīns un pseidoefedrīns),  un kura tiek lietota sacensībās vai ārpussacensību laikā vienlaikus ar diurētisku līdzekli vai maskējošu līdzekli, tiks uzskatīta par nelabvēlīgu analīzes rezultātu, kamēr netiks uzrādīta  Terpeitiskās lietošanas izņēmumu atļauja gan šai aizliegtajai vielai, gan diurētiskajam vai maskējošajam līdzeklim.

AIZLIEGTĀS METODES

M1. MANIPULĀCIJAS AR ASINĪM un ASINS KOMPONENTIEM

Aizliegts:
 
1. Jebkuras izcelsmes autologu, alogēnu (homologu) vai heterologu asins vai eritrocītu produktu ievadīšanu vai atpakaļievadīšanu asins cirkulācijas sistēmā jebkādā daudzumā.

2. Mākslīga skābekļa piesaistes, transportēšanas vai piegādāšanas uzlabošana, tajā skaitā perfluora ķīmisko savienojumu, efaproxiral (RSR13), modificētu hemoglobīna produktu (piem., asins aizstājēji uz hemoglobīna bāzes, mikroinkapsulēti hemoglobīna produkti) lietošana, izņemot bagātināšanu ar skābekli.

3. Jebkādas intravaskulāras manipulācijas ar asinīm vai asins komponentiem, izmantojot fizikālās vai ķīmiskās metodes.

M2. ĶĪMISKAS un FIZIKĀLAS MANIPULĀCIJAS

Aizliegtas ir šādas metodes:

1. Dopinga kontroles laikā iegūtā parauga bojāšana vai bojāšanas mēģinājums, lai izmainītu parauga derīgumu un integritāti. Par šādu rīcību uzskata urīna aizvietošanu un (vai) izmainīšanu (piem., ar proteāzēm) un citas manipulācijas.

2. Intravenozas infūzijas un/vai injekcijas vairāk par 50 ml 6 stundu laikā ir aizliegtas, izņemot, ja tās likumīgi saņemtas slimnīcā, ķirurģisko procedūru laikā vai klīniskos izmeklējumos.

M3. GĒNU DOPINGS
 
Aizliegtas ir šādas metodes, kas spēj uzlabot sportiskos sasniegumus:

1. Nukleīnskābju polimēru vai nukleīnskābju analogu pārnešana;
2. Normālu vai ģenētiski modificētu šūnu izmantošana.

 

VIELAS UN METODES, KURAS AIZLIEGTS LIETOT SACENSĪBĀS

Papildus iepriekšminētajām S0-S5 vielu grupām un M1-M3 metožu grupām, sacensībās aizliegtas šādas grupas:

AIZLIEGTĀS VIELAS

S6. STIMULATORI

Visi stimulatori, tajā skaitā visi to optiskie izomēri (piem., d- un l-) ir aizliegti.

a: Nespecifiskie stimulatori:

Adrafinil;
Amfepramone;
Amiphenazole;
Amphetamine;
Amphetaminil;
Benfluorex;
Benzylpiperazine;
Bromantan;
Clobenzorex;
Cocaine;
Cropropamide;
Crotetamide;
Fencamine;
Fenetylline;
Fenfluramine;
Fenproporex;
Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)];
Furfenorex;
Mefenorex;
Mephentermine;
Mesocarb;
Methamphetamine(d-);
p-methylamphetamine;
Modafinil;
Norfenfluramine;
Phendimetrazine;
Phenmetrazine;
Phentermine;
Prenylamine;
Prolintane.

Stimulatori, kas nav ietverti šajā sarakstā ir specifiskie stimulatori.

b: Specifiskie stimulatori:

Benzfetamine;
Cathine**;
Cathinone un tā analogi (piem., mephedrone, methedrone, α-pyrrolidinovalerophenone);
Dimethylamphetamine;
Ephedrine***; 
Epinephrine****(adrenaline);
Etamivan;
Etilamfetamine;
Etilefrine;
Famprofazone;
Fenbutrazate;
Fencamfamin;
Heptaminol;
Hydroxyamfetamine (parahydroamphetamine);
Isometheptene;
Levmetamfetamine;
Meclofenoxate;
Methylenedioxymethamphetamine;
Methylephedrine***;
Methylhexaneamine (dimethylpentylamine);
Methylphenidate;
Nikethamide;
Norfenefrine;
Octopamine;
Oxilofrine (methylsynephrine);
Pemoline;
Pentetrazol;
Phenethylamine un tā derivāti;
Phenmetrazine;
Phenpromethamine;
Propylhexedrine;
Pseudoephedrine*****, 
Selegiline;
Sibutramine;
Strychnine;
Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine);
Tuaminoheptane;

un citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi un līdzīgu bioloģisko iedarbību.

Izņemot:

 • Klonidīns
 • Imidozola derivāti lokālai/oftalmoloģiskai lietošanai un stimulanti, kas iekļauti 2016.gada monitoringa programmā*.

*Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine - šīs vielas ir iekļautas 2016.gada Monitoringa programmā un netiek uzskatītas par aizliegtām vielām.

** Cathine lietošana ir aizliegta, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 5 mikrogramus mililitrā.

*** Ephedrine un methylephedrine lietošana ir aizliegta, ja to koncentrācija urīnā pārsniedz 10 mikrogramus mililitrā.

****Epinephrine (adrenaline) izmantošana vietējos anestēzijas līdzekļos vai vietējai lietošanai (piem., degunā, acīs) nav aizliegta.

***** Pseudoephedrine lietošana ir aizliegta, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 150 mikrogramus mililitrā.

S7. NARKOTIKAS

Aizliegtās narkotikas:

Buprenorphine,
Dextromoramide,
Diamorphine (heroin),
Fentanyl un tā atvasinājumi,
Hydromorphone,
Methadone,
Morphine,
Oxycodone,
Oxymorphone,
Pentazocine,
Pethidine.

S8. KANABINOĪDI

Aizliegtās vielas:

 • Dabiskais (piem., cannabis, hašišs, marihuāna) vai sintētiskais delta 9-tetrahydrocannabinol (THC).
 • Kanabimimētiķi (piem.,"Spice", JWH018, JWH073, HU210).

S9. GLIKOKORTIKOĪDI

Visu glikokortikoīdu lietošana ir aizliegta, ja tos lieto orāli, rektāli, intravenozās vai intramuskulārās injekcijās.

 

 VIELAS, KAS AIZLIEGTAS ATSEVIŠĶOS SPORTA VEIDOS

P1. ALKOHOLS

Alkohols (etanols) ir aizliegts sacensībās tikai zemāk minētajos sporta veidos. Noteikšanai izmanto izelpojamā gaisa un/vai asins analīzi. Antidopinga noteikumu pārkāpums tiek fiksēts, ja alkohola koncentrācija asinīs ir 0,1 promile (0,10 g/L). Alkohols aizliegts šādos sporta veidos:

 • Aviācijas sports (FAI)
 • Loka šaušana (WA) 
 • Autosports (FIA) 
 • Ūdens motosports (UIM)

P2. BETA-BLOKATORI

 • Beta-blokatoru lietošana ir aizliegta sacensībās tikai šādos sporta veidos:
 • Loka šaušana (WA) (aizliegts arī ārpus sacensībām)
 • Autosports (FIA)
 • Biljards (WCBS)
 • Darts (WDF)
 • Golfs (IGF)
 • Šaušana (ISSF, IPC) (aizliegts arī ārpus sacensībām)
 • Slēpošana un snovbords (FIS) - tramplīnlēkšanā, frīstaila lielā tramplīna vai rampas disciplīnās (aerials/halfpipe) un snovborda rampas vai lielā tramplīna disciplīnās (halfpipe/big air).
 • Zemūdens sporta veidi (CMAS) %96 pastāvīga svara apnoja (constant-weight apnoea) ar vai bez pleznām, dinamiskā apnoja (dynamic apnoea) ar vai bez pleznām, frīdaivings (free immersion apnoea),  Jump Blue apnoja, zemūdens medības (spearfishing), statiskā apnoja (static apnoea), zemūdens šaušana (target shooting), mainīga svara apnoja (variable weight apnoea).

Beta-blokatori ir šādi, bet neaprobežojas ar sekojošiem:

Acebutolol;
Alprenolol;
Atenolol;
Betaxolol;
Bisoprolol;
Bunolol;
Carteolol;
Carvedilol;
Celiprolol;
Esmolol;
Labetalol;
Levobunolol;
Metipranolol;
Metoprolol;
Nadolol;
Oxprenolol;
Pindolol;
Propranolol;
Sotalol;
Timolol.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic