Dokumenti:

DOPINGA KONTROLES PROCEDŪRA

1. Paziņojums par dopinga kontroli

Paziņojumu ar saviem parakstiem dopinga kontroles anketā apliecina gan sportists, gan dopinga kontrolieris. Pēc uzaicinājuma sportists atrodas nepārtrauktā dopinga kontroliera uzraudzībā. Pirms dopinga kontroles sportists nedrīkst apmeklēt tualeti un dušu.

2. Reģistrēšanās un personas apliecības uzrādīšana

Ierodoties dopinga kontroles telpā sportists uzrāda personas apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Uz dopinga kontroles telpu sportistu drīkst pavadīt viens cilvēks un nepieciešamības gadījumā arī tulks. Ja sportists ir nepilngadīgs, to obligāti pavada pilngadīgs pārstāvis.

3. Urīna analīzes trauciņa izvēle

Izsakot gatavību nodot urīna paraugu sportists izvēlas vienu no vairākiem piedāvātajiem urīna savākšanas trauciņiem. Pirms trauciņa izpakošanas sportists nomazgā un nosusina rokas. Sportists nedrīkst pieskarties atvērta urīna savākšanas trauciņa iekšpusei.

4. Urīna analīzes nodošana

Urīna analīzes nodošana notiek tiešā, tā paša dzimuma dopinga kontroliera uzraudzībā. Trauciņā jābūt vismaz 90 ml urīna. Ja uzreiz netiek nodots vajadzīgais daudzums skatīt īpašos gadījumus pie 12. punkta.

5. Pudelīšu izvēle

Sportists izvēlas vienu no vairākiem piedāvātajiem, kodētajiem pudelīšu komplektiem un pārliecinās par iepakojuma kvalitāti.

6.Urīna anlīzes sadalīšana

Urīnu no savākšanas trauciņa sportists sadala abās komplekta pudelītēs līdz dopinga kontroliera norādītajam līmenim.

7. Pudelīšu aizvēršana

Sportists aizskrūvē pudelītes un dopinga kontrolieris pārbauda pudelīšu hermētiskumu.

8. Dopinga kontroles anketas aizpildīšana

Pudelīšu kodus dopinga kontrolieris ieraksta dopinga kontroles anketā. Dopinga kontrolieris veic urīna īpatnējo svara mērījumu, kuram jābūt ne mazākam kā 1.005, pretējā gadījumā dopinga kontrolieris aicina sportistu nodot papildus urīna paraugu(-s) līdz īpatnējā svara mērījums ir 1.005 vai lielāks.

9. Lietoto medikamentu uzskaite

Sportists dopinga kontroles anketā dokumentē visus pēdējo 7 dienu laikā lietotos medikamentus (jebkurus recepšu vai bezrecepšu medikamentus, vitamīnus, minerālvielas, uztura bagātinātājus). Šī informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai iesaistītajai antidopinga organizācijai un laboratorijai.

10. Dopinga kontroles anketas parakstīšana

Sportists un dopinga kontrolieris pārliecinās par informācijas pareizību anketā un visas iesaistītās personas paraksta dopinga kontroles anketu. Ja sportistam vai dopinga kontrolierim ir kādas piezīmes, tās tiek dokumentētas speciālā ailē uz anketas. Pēc anketas parakstīšanas dopinga kontrole ir pabeigta un sportists saņem savu dopinga kontroles anketas kopiju.

11. Iepakošana transportēšanai

Dopinga kontroles paraugi tiks rūpīgi iepakoti un to transportēšana tiks dokumentēta paraugu transportēšanas anketā. Paraugi tiks nosūtīti uz Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) akreditētu laboratoriju.

12. Daļēji nodota analīze

Ja sportists nodod nepietiekošu daudzumu urīna, tas tiek iepakots pagaidu uzglabāšanas inventārā un šī inventāra kods tiek ierakstīts dopinga kontroles anketā. Kad sportists ir gatavs nodot atlikušo urīna daudzumu, tad visas urīna daļas tiek salietas kopā.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic