Normatīvie akti

Likums par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

Likums par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju

Likums par EP Antidopinga konvencijas Papildprotokolu

Sporta likums

Grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā

Dopinga kontroles kārtība

MK antidopinga koncepcija

SMVA Antidopinga metodiskie norādījumi

   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic