Information about UNESCO Antidoping convention

Информация o Антидопинговой конвенции UNESCO

 

Pasaules Antidopinga kodekss

Pasaules Antidopinga aģentūras standarti:

- Dopinga saraksta standarts

- Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts

- Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts

- Laboratoriju starptautiskais standarts

- Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības standarts

 

Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā

Eiropas Padomes Antidopinga konvencija

Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas papildprotokols

Kopenhāgenas deklarācija par antidopingu sportā

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic